כפות פיזור וזיבול

כפות פיזור למילוי תעלות, האבסת בעלי חיים וזיבול אורגני במטעים בהעמסה עצמית, הפעלה הידראולית. איכותיות
ומחוזקות, עשויות מפלדה. מותאמות למעמיסים זעירים ולמעמיסים קדמיים המצויים במשק וחיסכון ברכישת שירותי זיבול חיצוניים. ניתן להזמין לפי דרישה כפות פיזור ברוחב, נפח והספקי פיזור שונים.

לקבלת הצעת מחיר מלא פרטים: