מיני מחפרונים

מעמיסים אופניים

מיני מעמיסים

מובילי עפר

ראמרים

מהדקי אדמה

מכבשים

פטישי חציבה

מחליקי בטון

מסורי בטון

מגדלי תאורה

ויברטורים לבטון

גנרטורים

קושר חוטי ברזל

 
Adress: Lohamei Hagetaot - Israel  |   Phone: 972+4-9933877  |   fax: 972+4-9933808  |  office@dubywaiss.com

All Right Reserved