נשמח לעמוד תמיד לשרותכם...

סניף צפון: קיבוץ לוחמי הגטאות משק 119  l 

טל' 04-9933877  l  פקס 04-9933808  l  נייד 052-3700707 l
מען למכתבים: ת.ד. 4 גשר הזיו  l  מיקוד: 22815

סניף מרכז: מושב אחיסמך הדקל 10 l נייד 052-8108108 l
מען למכתבים: ת.ד. 4 גשר הזיו  l  מיקוד: 22815

 
Adress: Lohamei Hagetaot - Israel  |   Phone: 972+4-9933877  |   fax: 972+4-9933808  |  office@dubywaiss.com

All Right Reserved